ANBI

STICHTING JIMBANA

Wij zijn een ANBI stichting ons RSIN nummer: 8177.25.027

Het bestuur bestaat uit
Voorzitter: G. Kuik te Hilversum
Secretaris: T. Boleij te Tilburg
Penningmeester: N. Kuik-L├╝schen te Hilversum

Contact per email: tino@jimbanapark.nl

Er is geen beloningsbeleid binnen onze stichting.
Alle donaties gaan naar het stichtingswerk en worden niet gebruikt voor
beloningen aan personen.

Het doel van onze stichting is het eco toerisme naar Jimbanapark te stimuleren.
De vrouwentuin voor de gemeenschap te ondersteunen.
De gemeenschap te helpen, met voorlichting en ondersteuning op het gebied van landbouw, onderwijs, gezondheid en toerisme.
De gebouwen op Jimbanpark te onderhouden en zo het eco toerisme mogelijk te maken op het park.
De plaatselijke gezondheidspost ondersteunen.

Voor meer informatie omtrent onze stichting en de mogelijkheden voor het verblijven op Jimbanapark kunt u contact opnemen via ons email adres.

Onze stichting is afhankelijk van giften en donaties in de vorm van producten, goederen en geld.
Ons rekening nummer: Stichting Jimbana: NL35RABO 0127438122

image00017 (3)